072-7210902

Verwijzers

Wat is een GLI?

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Onder begeleiding van een leefstijlcoach leren zij om een gezondere leefstijl te bereiken en te behouden. Een GLI is een aanpak die zich richt op een combinatie van gedragsverandering, gezonder eten en meer bewegen. Deelnemers worden gedurende twee jaar begeleid. Het programma bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken met de leefstijlcoach.

Aanbod

In onze regio worden verschillende gecombineerde leefstijlinterventies aangeboden. Een gezonde leefstijl is maatwerk daarom zal er tijdens de uitgebreide intake gekeken worden naar welke interventie het beste past. Iedere interventie heeft specifieke eigenschappen die bijdragen aan het slagen van het traject.

Inclusiecriteria:

De inclusiecriteria voor de GLI zijn:
  • 18 jaar of ouder
  • Voldoende gemotiveerd; het is belangrijk dat de deelnemer er ook echt voor wilt gaan. (intrinsieke motivatie)
  • BMI tussen 25-30 in combinatie met een grote buikomvang (vrouwen >88cm / mannen >102)
  • BMI tussen 25-30 in combinatie met comorbiditeit (verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes, artrose of slaapapneu)
  • of een BMI >30

Exclusiecriteria:

De exclusiecriteria voor de GLI zijn:
  • Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal
  • Verstandelijke beperking (IQ<80)
  • Onderliggende psychische problemen
  • Behandelbare onderliggende medische oorzaken van overgewicht
  • Onvoldoende motivatie om gedragsverandering door te voeren in eigen leefstijl

Hoe verwijs ik iemand door?

De deelnemer heeft een verwijzing van zijn huisarts/medisch specialist nodig om deel te kunnen nemen. Met het BNW verwijsformulier kan de deelnemer zich aanmelden bij één van de interventie aanbieders in de regio.

Zitten er voor deelnemers kosten aan een GLI?

De GLI wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt het eigen risico niet aangesproken. Let op! Bij sommige aanbieders wordt de GLI gecombineerd met sporten, hier kunnen wel kosten aan zitten. Dit kan worden nagevraagd bij de aanbieder zelf.

Wie voert de GLI uit?

De GLI wordt aangeboden door een HBO-opgeleide professional, die voldoet aan het competentieprofiel van de leefstijlcoach.