072-7210902

Netwerk

De komende jaren zullen voor een groot deel in het teken staan van het verbeteren van leefstijl van de bevolking. Wij zijn van mening dat we gezamenlijk deze uitdaging aan moeten en kunnen gaan.
Samenwerking van 2e naar 1e en 0e lijn is noodzakelijk om leefstijlinterventies tot een succes te maken.

We roepen dan ook alle leefstijlcoaches uit onze regio op om aan te sluiten bij het samenwerkingsverband

Wat mag je als Leefstijlcoach verwachten komend jaar;

 • Ondersteuning bij het opzetten van de GLI in je gemeente.
 • Het leveren van een elektronisch patiëntendossier
 • Ontzorgen van administratieve last (backoffice ondersteuning vanuit GFB)
 • Het verzorgen van volledige declaratie en contractering bij zorgverzekeraars
 • Organiseren van intervisies en back-up van/met collega leefstijlcoaches
 • Kennisdeling voor activiteiten in het sociaal maatschappelijk domein
 • Organiseren van refereer avonden in samenwerking met medisch specialisten van het NWZ.
 • Samen met huisartsen en medisch specialisten door ontwikkelen van GLI + modules/zorgpaden
 • Streven naar verzamelen van gemeenschappelijke data vanaf 2024, om Outcome te voorspellen
 • Ontwikkelen van een kwaliteitswaarborging van de uitgevoerde interventies.
 • Gesprekspartners van stakehoulders; NWZ – Zorgverzekeraars – Gemeentes
 • Belangen behartigen van zowel BLCN gecertificeerde leefstijlcoaches als de paramedie met Leefstijlcoach aantekening.
 • Vermelding op onze site voor verwijzers en deelnemers, incl je startdata en contactgegevens